Author:sabuysabuy        Time:2017-01-13
ราคาสินค้า

ตั้งแต่ปี 2017จีนเน้นวัตถุดิบที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นวัตถุดิบจึงขึ้นราคา สินค้าบางตัวจากนี้อาจจะขึ้นราคาด้วย ราคาสินค้าในแต่ละล๊อตอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ค่าเงินหยวน ค่าวัตถุดิบ ฯลฯ ซึ่งปีนี้ค่าวัตถุดิบขึ้นมาเยอะ ล๊อตหน้าสินค้าส่วนใหญ่อาจมีการปรับขึ้น หากพอใจในราคาสินค้าล๊อตนี้ให้สั่งซื้อไว้ได้เลยค่ะ ลูกค้าที่สั่งซื้อในล๊อตนี้ก็จะได้ราคาของล๊อตนี้ หากสั่งซื้อในล๊อตหน้าก็จะเป็นราคาของล๊อตหน้า ราคาจะตามบิลที่ส่งให้ในแต่ละครั้งที่สั่งสินค้าค่ะ